Skiltingen - Høgskolen på Lillehammer

“ ... Skilter med lys - Fungerer veldig bra, både brukerne og vi er veldig godt fornøyd med dem. Vi har en klar oppfatning av at flere som ikke er kjent på huset legger merke til skiltene ved inngangsdørene pga belysningen....”

Hogskole 300x300
 
Hill w Overhalden
Bygg- og driftsleder
 

Hei Jan

Skilter med lys.
Fungerer veldig bra, både brukerne og vi er veldig godt fornøyd med dem. Vi har en klar oppfatning av at flere som ikke er kjent på huset legger merke til skiltene ved inngangsdørene pga belysningen.

Den store fordelen for oss på drift er jo fleksibiliteten, ved at man enkelt kam endre teksten og til enhver tid ha oppdaterte skilt.
Skilter på toaletter Fungerer også bra, stor forbedring å få skilt med punktskrift.

Skiltingen generelt utvendig Meget stor forbedring, både estetisk og som informasjonskilde. Vi er svært godt fornøyd med disse skiltene
og kommer nok til å anskaffe flere av samme type når vi etterhvert skal iverksette en utomhusplan og ta i bruk en ny innkjøringsvei til skolen.

 

Med vennlig hilsen
Bygg- og driftsleder Hill w Overhalden