Statsbygg - Byggherreavdelingen

“.. Jeg er avhengig av å kjøpe tjenester fra bedrifter som kan løse oppgavene umiddelbart. Det gjør Reklame Consult. Det er en bedrift som er rask og effektiv...”

Statsbygg 300x300
 
Birgitte Bye
kommunikasjonsleder, Byggherreavdelingen, Statsbygg
 
 

 client 31

Jeg har samarbeidet med Reklame Consult fra jeg begynte å arbeide i Statsbygg 20. mars 2014. Jeg har arbeidet med kommunikasjon i 17 år i diverse organisasjoner blant annet A/S Oslo Sporveier, Rikshospitalet, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges veterinærhøgskole, så jeg har lang erfaring med kjøp av tjenester.


Jeg er avhengig av å kjøpe tjenester fra bedrifter som kan løse oppgavene umiddelbart. Det gjør Reklame Consult. Det er en bedrift som er rask og effektiv. I tillegg er de gode på å gi råd.

Jeg kan ha tenkt ut et forslag, men så sier de at det ikke fungerer, og da tror jeg på dem, fordi argumentene er saklige og troverdige. Jeg har ingenting å utsette på det arbeidet som er levert gjennom de snart 10 månedene.

 

Vennlig hilsen
Birgitte Bye

kommunikasjonsleder
Byggherreavdelingen